អំពីអារម្មណ៏ខ្ញុំ នៅថ្ងៃនេះ

សួរស្តីមិត្ត ទាំងអស់គ្នា!​ សុខសប្បាយជាទេ?

ព្រឹកនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៏ស្រស់ថ្លា ព្រោះបានភ្ញាក់ពីព្រលឹម ញាំអាហារពេលព្រឹក​ រួចហើយ update WP តិច។
ថ្ងៃនេះខ្ញំត្រវសរសេរ thesis​ បន្ថែមផង ដើម្បីអោយបានចប់ឆាប់ៗ។

ហើយនេះជារូបថត ថតនៅថ្ងៃ ដើរលេងម្នាក់ឯង

ok អរគុណណា!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: